De Waarheid Achter Potgrond​

Achter de productie van potgrond gaat een gigantische industrie schuil waarbij de natuur niet gespaard blijft. Dat is de harde realiteit van potgrond. Kan het ook anders?

Laten we eerst wat ophelderen. Potgrond is eigenlijk helemaal geen grond, maar verteerd organisch materiaal. Dode plantenresten dus. Normaal hebben we het dan over compost, maar bij potgrond zit dat net even anders.

Potgrond bestaat nameijk uit verteerd hoogveen. Dat is lekker luchtig en kan goed water opnemen. Het is ook nog eens heel schoon, omdat het vrij is van andere plantenzaden. Je zou er niet aan moeten denken dat er van alles uit je potgrond groeit, behalve je eigen plantje.

Veengebied

Beschermd veengebied Blawhorn Moss in Schotland. Photo © M J Richardson (cc-by-sa/2.0).

Bedreigd Natuurgebied

Al die voordelen hebben een keerzijde. Bij de winning van turf voor potgrond moeten namelijk enorme natuurgebieden wijken. Met grote machines worden verschillende lagen veen afgegraven, in stukjes gehakt en met grote stofzuigers opgezogen. Wanneer de machines klaar zijn blijft er een kale bruine vlakte over. Daarnaast ontstaat er tijdens de ontginning ook veel koolstofdioxide. Dat gebeurt wanneer de verteerde onderlaag van het veen wordt blootgesteld aan zuurstof in de lucht. En het gaat hier niet om kleine hoeveelheden. In veen zit namelijk drie keer zoveel broeikasgas opgeslagen als in alle bosgebieden samen.

duurzame potgrond

Duurzame potgrond van Kapok

Een duurzaam alternatief

Gelukkig werken we bij Kapok aan een duurzamer alternatief. In onze potgrond is het turfstrooisel vervangen door boomschorscompost en kokosvezel. De kleine hoeveelheid veenmos die we gebruiken wordt op een duurzame manier gewonnen, waarbij het ecosysteem zich kan herstellen.

In de toekomst zoeken we naar manieren om het veenmos helemaal te vervangen door alternatieven. Maar voorlopig is deze potgrond, wat ons betreft, de meest duurzame variant op de markt.